به ما زنگ بزنید

ساعات کاری:
ما از 9 صبح تا 5 عصر در همه روزهای هفته باز هستیم.
آدرس:
ایران، مشهد، بلوار دستغیب، خیابان فرهاد، فرهاد 24، ساختمان ستاره، پلاک 404
تلفن:
+98 51 37661787
+98 51 37661788
+98 51 37662534
ایمیل:
sadr.trading1@yahoo.com